Omvärldsanalytiker

Sedan 2014 driver jag analysföretaget Rasmussen Analys och genomför bland annat den årliga undersökningen Ungdomsfokus tillsammans med Nyheter24-gruppen. Ungdomsfokus är en av Sveriges viktigaste undersökningar som ger oss en bild av vad dagens 16-29 åringar tycker, tänker och gör. Dessa personer kommer inom några år  att vara de som styr landet, skapar framtidens jobb och blir föremål för utmaningar vi idag inte kan överblicka. Här kan du läsa mer om undersökningen. Hör av dig till mig om du vill beställa rapporterna!

Jag arbetar även som konsult och tar uppdrag som omvärldsanalytiker och expert på framtidens arbetsliv och ledarskap, människors arbetslivsvärderingar och den unga generationens värderingar och livsstilar.

RasmussenAnalys-Black-200x99